FILM

Gräsrotsrevolutionen i 7 kortare filmer producerade av Gunilla Weenborn.

Serien behandlar vår överlevnad, näringslivet, media och vår demokrati, gräsrotsrevolutionen, parallellsamhället och direktdemokrati.

Text: Cornelia Dahlberg.

Del 1. Vem äger din möjlighet att överleva, Äldreboendet och pensionen och Politiker

Del 2. Köket, Banken och bonden och Näringslivet 

Del 3.  Barnen, Sjukvården och Psykiatrin m.m.

Del 4. Media och vår demokrati.

Del 5. Gräsrotsrevolutionen och Bidrag.

Del 6. forts. Gräsrotsrevolutionen och Parallellsamhälle

Del 7. Direktdemokrati.


Filmer av Stefan Jarl om gifterna som förstör människans livsvillkor i dagens samhälle – dessa filmer förstärker förståelsen/innebörden  av den ekonomiska vinningen som har givits företräde över omtanken om människor, djur och natur –  samt vår möjlighet till överlevnad i denna miljö.

Underkastelsen Del1

Underkastelsen Del2

Godheten
Stefan Jarl kallar sin senaste dokumentär Godheten för en essäfilm – ett ovanligt begrepp, men så är det också en ovanlig film med sin blandning av tal och bildpoesi, av satir och utmanande allvar. Den handlar om kapitalismens kris, om ökande klyftor och skyhöga bonusar och om ett välfärdssamhälle i gungning. Tre svenska ekonomijournalister talar rätt in i kameran om penningpolitik och bankmakt, om privatiseringen av den sociala sektorn, ja, om hela det hela det ekonomiska spelet med våra pengar. Två engelska forskare lägger fram övertygande bevis på att ett jämlikare samhälle ur alla aspekter är bättre att leva i. Hur kan det då bli en film med så mycket teoretiskt prat?


 

 


 

Annonser